Web Analytics
Hotline Liện hệ ngay Facebook
icons-phone

Chính sách quyền riêng tư và
miễn trừ trách nhiệm

Chính sách quyền riêng tư

Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đang tin tưởng cung cấp thông tin của mình cho chúng tôi. Chúng tôi hiểu đây là một trách nhiệm lớn và làm việc chăm chỉ để bảo vệ thông tin của bạn và giúp bạn kiểm soát.

Chính sách quyền riêng tư này nhằm giúp bạn hiểu những thông tin chúng tôi thu thập, lý do chúng tôi thu thập thông tin đó và cách bạn có thể cập nhật, quản lý, xuất và xóa thông tin của mình.

Thông tin thu thập

Chúng tôi muốn bạn hiểu các loại thông tin chúng tôi thu thập khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi thu thập thông tin để cung cấp các dịch vụ tốt hơn cho tất cả người dùng của mình — từ việc tìm hiểu những thông tin cơ bản như ngôn ngữ bạn nói cho đến những thông tin phức tạp hơn như quảng cáo nào bạn sẽ thấy hữu ích nhất, những người quan trọng nhất với bạn trên mạng hoặc video nào trên YouTube bạn có thể thích. Thông tin mà TrueOrigin thu thập và cách thông tin đó được sử dụng tùy thuộc vào cách bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi và cách bạn quản lý các biện pháp kiểm soát quyền riêng tư của mình.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi thu thập thông tin mà chúng tôi lưu trữ bằng Tài khoản TrueOrigin của bạn. Thông tin này được chúng tôi coi là thông tin cá nhân.

Những thứ bạn tạo hoặc cung cấp cho chúng tôi

Khi tạo Tài khoản TrueOrigin, bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân bao gồm tên và mật khẩu của bạn. Bạn cũng có thể chọn thêm số điện thoại hoặc thông tin thanh toán vào tài khoản của mình. Ngay cả khi bạn chưa đăng nhập vào Tài khoản TrueOrigin, bạn có thể chọn cung cấp cho chúng tôi thông tin — như địa chỉ email để liên lạc với TrueOrigin hoặc nhận thông tin cập nhật về các dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi cũng thu thập thông tin khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Điều này bao gồm những thứ như vật phẩm bạn đã kiểm tra, vị trí và thời gian của hành động, cũng như nhận xét bạn đưa ra về sản phẩm.

Hoạt động của bạn

Chúng tôi thu thập thông tin về hoạt động của bạn trong app như là một phần quan trọng của dịch vụ, thông tin hoạt động mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm: Hoạt động Kiểm tra hàng hóa, Hoạt động mua hàng, Ghi chú về sản phẩm, Những người mà bạn giao tiếp hoặc chia sẻ nội dung

Thông tin vị trí của bạn

Cung cấp những trải nghiệm hữu ích, có ý nghĩa là cốt lõi của những gì TrueOrigin thực hiện và thông tin vị trí đóng một vai trò quan trọng trong việc thực hiện điều đó. Thông tin vị trí cũng giúp ích cho một số chức năng cốt lõi của sản phẩm, chẳng hạn như cung cấp thông tin theo dõi lộ trình của hàng hóa.

Vị trí của bạn có thể được xác định với mức độ chính xác khác nhau bằng cách: GPS và dữ liệu cảm biến khác từ thiết bị của bạn, địa chỉ IP.

Tại sao chúng tôi thu thập dữ liệu

Chúng tôi sử dụng dữ liệu để xây dựng các dịch vụ tốt hơn

Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập từ tất cả các dịch vụ của mình cho các mục đích sau:

Cung cấp, duy trì và cải thiện dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cung cấp các dịch vụ của mình, đồng thời chúng tôi cũng sử dụng thông tin của bạn để đảm bảo các dịch vụ của chúng tôi hoạt động như dự định, chẳng hạn như theo dõi sự cố ngừng hoạt động hoặc khắc phục sự cố mà bạn báo cáo cho chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cải thiện các dịch vụ của mình.

Đo lường hiệu suất

Chúng tôi sử dụng dữ liệu để phân tích và đo lường để hiểu cách các dịch vụ của chúng tôi được sử dụng. Ví dụ: chúng tôi phân tích dữ liệu về lượt sử dụng app của của bạn để thực hiện những việc như tối ưu hóa thiết kế sản phẩm.

Giao tiếp với bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập, như địa chỉ email của bạn, để tương tác trực tiếp với bạn. Ví dụ: chúng tôi có thể gửi thông báo cho bạn nếu chúng tôi phát hiện thấy hoạt động đáng ngờ, chẳng hạn như nỗ lực đăng nhập vào Tài khoản TrueOrigin của bạn từ một vị trí bất thường. Hoặc chúng tôi có thể cho bạn biết về những thay đổi hoặc cải tiến sắp tới đối với các dịch vụ của chúng tôi. Và nếu bạn liên hệ với TrueOrigin, chúng tôi sẽ lưu giữ hồ sơ yêu cầu của bạn để giúp giải quyết mọi vấn đề mà bạn có thể gặp phải.

Bảo vệ TrueOrigin, người dùng của chúng tôi và công chúng

Chúng tôi sử dụng thông tin để giúp cải thiện độ an toàn và độ tin cậy của các dịch vụ của mình. Điều này bao gồm việc phát hiện, ngăn chặn và ứng phó với gian lận, lạm dụng, rủi ro bảo mật và các vấn đề kỹ thuật có thể gây hại cho TrueOrigin, người dùng của chúng tôi hoặc công chúng.

Chúng tôi sẽ yêu cầu sự đồng ý của bạn trước khi sử dụng thông tin của bạn cho mục đích không được đề cập trong Chính sách quyền riêng tư này.

Xóa thông tin lưu trữ

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa thông tin lưu trữ. Khi bạn có yêu cầu xóa dữ liệu lưu trữ, hãy gửi email từ địa chỉ email bạn đang đăng ký tài khoản đến hòm thư support@trueorigin.info; chúng tôi sẽ xóa dữ liệu lịch sử đang lưu trữ trong tài khoản của bạn, việc xóa này có thể mất thời gian nhưng không quá 48h và chúng tôi sẽ phản hồi bạn khi nhận được yêu cầu và khi đã thực thi yêu cầu. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web hoặc app của chúng tôi sẽ được coi là chấp nhận các thông lệ của chúng tôi về quyền riêng tư và thông tin cá nhân.

Công nghệ sử dụng để thu thập dữ liệu

Tại TrueOrigin, chúng tôi theo đuổi các ý tưởng và sản phẩm thường chạm tới các giới hạn của công nghệ hiện có. Là một công ty hành động có trách nhiệm, chúng tôi nỗ lực làm việc để đảm bảo mọi đổi mới đều được cân bằng với mức độ riêng tư và bảo mật thích hợp cho người dùng của chúng tôi. Các Nguyên tắc về Quyền riêng tư của chúng tôi giúp hướng dẫn các quyết định mà chúng tôi đưa ra ở mọi cấp độ trong công ty, vì vậy chúng tôi có thể giúp bảo vệ và trao quyền cho người dùng của mình trong khi chúng tôi thực hiện sứ mệnh đang diễn ra của mình là làm cho thế giới trở nên đáng tin cậy hơn.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin vị trí

Tại sao TrueOrigin sử dụng thông tin vị trí?

Làm cách nào để TrueOrigin biết vị trí của tôi?

Vị trí được lưu trong Tài khoản TrueOrigin của tôi như thế nào?

Tại sao TrueOrigin sử dụng thông tin vị trí?

Chính sách quyền riêng tư của TrueOrigin mô tả cách chúng tôi xử lý thông tin khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của TrueOrigin, bao gồm cả thông tin vị trí. Trang này cung cấp thông tin bổ sung về thông tin vị trí mà chúng tôi thu thập và cách bạn có thể kiểm soát thông tin đó.

Cung cấp những trải nghiệm hữu ích, có ý nghĩa là cốt lõi của những gì TrueOrigin thực hiện và thông tin vị trí đóng một vai trò quan trọng trong việc thực hiện điều đó. Thông tin vị trí cũng giúp ích cho một số chức năng cốt lõi của sản phẩm, chẳng hạn như cung cấp thông tin theo dõi lộ trình của hàng hóa.

Làm cách nào để TrueOrigin biết vị trí của tôi?

Tùy thuộc vào sản phẩm bạn đang sử dụng và cài đặt bạn chọn, bạn có thể cung cấp cho TrueOrigin các loại thông tin vị trí khác nhau, điều này rất quan trọng để làm cho một số dịch vụ hoạt động và làm cho những dịch vụ khác hữu ích hơn cho bạn. Vị trí có thể đến từ các tín hiệu thời gian thực, chẳng hạn như địa chỉ IP hoặc vị trí thiết bị của bạn cũng như hoạt động trước đây của bạn trên app TrueOrigin, để điều chỉnh trải nghiệm cho phù hợp với ngữ cảnh của bạn. Dưới đây là những cách chính mà chúng tôi có thể nhận được thông tin về vị trí của bạn.

Từ địa chỉ IP của kết nối Internet của bạn

Địa chỉ IP (còn gọi là địa chỉ Internet) được Nhà cung cấp dịch vụ Internet gán cho thiết bị của bạn và là một yêu cầu để sử dụng internet. Địa chỉ IP được sử dụng để tạo kết nối giữa thiết bị của bạn với các trang web và dịch vụ bạn sử dụng. Địa chỉ IP gần như dựa trên địa lý. Điều này có nghĩa là bất kỳ nhà cung cấp mạng nào nào bạn sử dụng đều có thể nhận được một số thông tin về khu vực chung của bạn.

Giống như nhiều dịch vụ internet khác, TrueOrigin có thể sử dụng thông tin về khu vực chung mà bạn đang ở để cung cấp một số dịch vụ cơ bản. Ví dụ: ước tính khu vực chung mà bạn đang ở có nghĩa là TrueOrigin có thể cung cấp cho bạn các kết quả có liên quan và giữ an toàn cho tài khoản của bạn bằng cách phát hiện hoạt động bất thường, chẳng hạn như đăng nhập từ một thành phố mới.

Từ thiết bị của bạn

Nhiều thiết bị, như điện thoại hoặc máy tính, có thể tìm ra vị trí chính xác của chúng. Bạn có thể cho phép app TrueOrigin và các ứng dụng khác cung cấp cho bạn các tính năng hữu ích dựa trên vị trí đặt thiết bị của bạn. Trên thiết bị Android của mình, nếu chọn bật vị trí thiết bị, bạn có thể sử dụng các tính năng như xem hành trình của sản phẩm, trong phạm vi được chủ thương hiệu công bố thông tin. Trên Android, bạn có thể biết khi nào một ứng dụng yêu cầu sử dụng vị trí dựa trên GPS của điện thoại khi phần trên cùng của màn hình hiển thị Vị trí.

Vị trí được lưu trong Tài khoản TrueOrigin của tôi như thế nào?

Tùy thuộc vào cài đặt của bạn, TrueOrigin có thể đang lưu thông tin vị trí vào Tài khoản TrueOrigin của bạn. Hai trong số những nơi thông tin này có thể được lưu phổ biến nhất là Lịch sử Vị trí và Lịch sử hoạt động.

Hoạt động kiểm tra hàng hóa

Hoạt động kiểm tra hàng hóa là tính năng chính của App TrueOrigin, và hoạt động của bạn từ một số dịch vụ khác trong TrueOrigin sẽ được lưu vào Tài khoản TrueOrigin của bạn. Hoạt động được lưu vào Lịch sử Hoạt động cũng có thể bao gồm thông tin vị trí. Ví dụ: nếu bạn nhập “rất ổn” trong Ghi chú về sản phẩm, thì hoạt động này, bao gồm cả vị trí được sử dụng để cung cấp kết quả này, sẽ được lưu vào Lịch Hoạt động sử dụng app của bạn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Chủ quyền

1. TrueOrigin là thương hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam, và trên thế giới theo công ước WIPO, văn bằng bảo hộ số: 480185; thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Onyx Việt Nam.

2. iSeal là thương hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam, và trên thế giới theo công ước WIPO, văn bằng bảo hộ số: 0466160; thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Onyx Việt Nam.

3. Công nghệ iSeal chữ ký số biến đổi là sáng chế đã được bảo hộ tại Việt Nam, và trên thế giới theo công ước WIPO, số bảo hộ WIPO: WO2022094635;

4. Quyền khai thác công nghệ iSeal, khai thác thương hiệu TrueOrigin thuộc Công ty Cổ phần Onyx Việt Nam. Mọi sự bắt chước hay sao chép bất hợp pháp đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam và Luật pháp Quốc tế.

5. Chúng tôi chịu trách nhiệm với các thông tin công bố trên website của mình, mọi thông tin của web này xuất hiện trên những trang không thuộc quản lý của chúng tôi đều là sao chép và bất hợp pháp.

Giới hạn pháp lý

1. Thông tin Xác thực Xuất xứ phát hành ra từ cổng thông tin TrueOrigin, bao gồm Tích Xanh Xác thực, trang chia sẻ, trang lịch sử kiểm tra, đều do nhà cung cấp biên soạn và cung cấp nội dung. Chúng tôi niêm phong các trang tin này sau khi phát hành tem.

2. Chúng tôi Xác thực nguồn cung cấp thông tin thông qua Tem định danh dán trên sản phẩm, đảm bảo với người dùng khi thực hiện quét tem xác thực là chỉ rõ được nhà phát hành.

3. Chúng tôi là cầu nối giúp người dùng xác minh chính xác được nguồn gốc sản phẩm; Xác thực Xuất xứ không khuyến nghị ưu tiên dùng sản phẩm của nhãn hiệu nào; Người dùng cần đọc kỹ thông tin sản phẩm và có quyết định của mình theo nhu cầu của mình.

4. Chúng tôi được nhà sản xuất và nhà phân phối cung cấp các bằng chứng về quyền khai thác nhãn hiệu của họ, nhưng không chịu trách nhiệm pháp lý về việc quản lý hay thẩm định các bằng chứng này. Trong trường hợp có các tranh chấp pháp lý, các bên cung cấp và chúng tôi đều phải tuân thủ theo luật pháp hiện hành.

5. Xác thực Xuất xứ không xác thực chất lượng, và do đó không chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm. Mọi thắc mắc về chất lượng sản phẩm và cam kết của nhà sản xuất, Người dùng vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp đã được Xác thực Xuất xứ chỉ ra sau khi quét tem xác thực.

THÔNG TIN CÔNG TY

Công ty cổ phần ONYX Việt Nam
64/97 Văn Cao, Ba Đình, Hà Nội

LIÊN HỆ

Hotline: 0902 290 699
Email: support@trueorigin.info
Facebook: facebook.com/origin.onyx

© Copyright by Onyx